<<
>>

- .


1,53 , , 7 .
, .
23 . , . , .
, , , . , .
, pH , pH .
. , .
, , .
, , . , , , , . - , , , , D, .
. 5-.
5-1.
, , , ,
; - , pH ;
- , , , , ( )
.
, ,

. , , . ,
, ,
34 . D3
. . . (, ) ,

, , , , , . , . - , , .
<< | >>
: . / ., ..: . .: -,2008. 2008

- . :

  1. -
  2. - -
  3. - . , -,
  4. - . , -,
  5. -
  6. - .
  7. -
  8. - .
  9. -
  10. -
- -
- - - - - - - - - - - - - -