<<
>>

, (Atma, Atman)

, , . , , , , , (.). (.), , . , , , . , , ("" "").

<< | >>
: . . .0000. 0000

, (Atma, Atman):

 1. - (Atma-yoga)
 2. : , ,
 3. (Paramatma)
 4. (The Steady Lamp)
 5. (Avidya)
 6. , (Brahmin or Brahmana)
 7. (Yajnavalkya)
 8. (Kutastha)
 9. (Antahkarana)
 10. (Tattwas)
 11. (Shankaracharya)
 12. (Adhi)
 13. (Yoga)
 14. :
 15. ?
 16. ATM:
 17. ( )
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -