<<
>>

(Ananta)

: "". , , , "", . , , , , , , .

, , , , , , , , . , , . , , . , , .

-, , , . . .

<< | >>
: . . .0000. 0000

(Ananta):

 1. - (Adi-Shesha)
 2. (Shesha)
 3. . , 2002. 111 ., 2002
 4. 1
 5. 2
 6. 2.1. -
 7. 2.2. -
 8. 2.3.
 9. 2.4.
 10. 2.5.  
 11. 2.6.  
 12. 2.7.  
 13. 2.8.  
 14. 2.9.  
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -